vrijdag 4 september 2015

Open Brief aan zorgverzekeraars


Onderstaande brief hebben we geschreven aan de zorgverzekeraars in het kader van onze actie om Nivolumab vrij te geven, maar ook om andere medicijnen eerder en sneller vrij te geven voor gebruik:

Vergoedt het Nivolumab wel en volg de minister niet!

Als geen ander weet u dat ziektekostenverzekeringen er zijn om collectief de kosten te dragen van ziekte en verpleging. Ze zijn het symbool van onze onderlinge sociale verbondenheid. Wij, patient advocates, verzoeken u Nivolumab wel te vergoeden!

Wij verzoeken wij u afstand te nemen van het beleid van de minister en medicijnen, zoals het veelbelovende Nivolumab, juist wel te vergoeden. U bent meer dan een doorgeefluik van overheidsgeld. We begrijpen dat u als verzekeraars zuinig om moet gaan met ons geld (ontvangen uit premies van polishouders, of via vergoedingen van de overheid). We vinden dat er bij Nivolumab verkeerde zuinigheid wordt toegepast. U als gezamenlijke ziektekostenverzekeraars heeft meer dan 2 miljard Euro op de bank staan. Het is voor de polishouder volstrekt onduidelijk wat u met dit geld doet en Nivolumab kan vele patiënten redden.

Wij verzoeken u, net als de Nederlandse Zorg Autoriteit, om in Europees verband nauwer met elkaar samen te werken als het gaat om de inkoop van geneesmiddelen. Het is ons als patient advocates namelijk volstrekt onduidelijk wat de verzekeraars doen om de stijgende prijzen van medicijnen tegen te houden. Daarnaast verzoeken wij u om geneesmiddelen te vergoeden op basis van no cure no pay. Dit zou farmaceuten belonen voor het beter maken van patiënten, in plaats van ze belonen om patiënten te behandelen.

Wij verzoeken u eens te meer om zo veel mogelijk werkzame medicijnen op te nemen in het basis voorzieningenpakket. Geneesmiddelen zijn onnodig en zonder een andere reden dan winstbejag, duur. Echter, zelfs na de zogenoemde overheveling, bedragen de medicijnkosten in ziekenhuizen (ook in de universitaire en topklinische ziekenhuizen) niet meer dan circa 7 procent van de totale ziekenhuiskosten. Hieronder vallen ook de dure medicijnen zoals Nivolumab. Bovendien willen we u er nog eens op attenderen dat zelfs de minister van mening is dat u als ziektekostenverzekeraars niet hoeft te concurreren op het basisvoorzieningenpakket en juist voor dit pakket gezamenlijke prijsafspraken zou kunnen maken.

Mede op grond van het voorgaande vinden wij dat u een morele plicht heeft om op te komen voor de belangen van de patiënten en in dit geval het in “De Sluis” plaatsen van Nivolumab moet afwijzen, simpelweg omdat zo’n medicijn te duur is. Wij verzoeken u recalcitrant te zijn en eerst de eigen reserves aan te spreken, ga in overleg met uw buitenlandse collega’s om de farmaceutische industrie te dwingen af te zien van exorbitante winsten en neem stelling tegen de minister in het geval van “De Sluis”.

Wij verzoeken u. Wij zijn de wanhoop nabij. Immers; niet de minister of de zorgverzekeraar is degene wiens leven op het spel staat. Het is ons leven waar mee gespeeld wordt. Mogen we daar alstublieft zelf over meebeslissen?

Ben de Bruijn, Patient Advocate Inspire2live

Peter Kapitein, Patient Advocate en CEO Inspire2Live

Geen opmerkingen:

Een reactie posten